Free cookie consent management tool by TermsFeed

Pakalpojumu sniegšana noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē attiecības starp QWQER Lietotnes īpašnieku QWQER EU SIA, reģistrācijas numurs 40103636656, juridiskā adrese Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija (turpmāk – QWQER) un lietotnes lietotāju (turpmāk – Lietotājs) par QWQER sniegto Pakalpojumu izmantošanu.

1.2. Izmantojot QWQER Pakalpojumu Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.3. Pirms katra QWQER Pakalpojuma lietošanas, Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem.

1.4. Ja Lietotājs nepiekrīt QWQER Noteikumiem, Lietotājam ir aizliegts izmantot QWQER Pakalpojumu.

1.5. Šie Noteikumi attiecas uz jebkādu QWQER Pakalpojuma izmantošanu un no tiem izrietošajiem Pirkuma Līgumiem.

1.6. Noteikumi ir saistoši tikai QWQER un Lietotājam, nevis Apple Inc., turklāt Apple Inc. nav atbildīgs par QWQER Lietotni vai tās saturu. Lietotājs piekrīt, ka Apple Inc. un Apple Inc. meitasuzņēmumi ir QWQER Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ieinteresētā trešā persona un ka, pieņemot Noteikumus, Apple Inc. būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tas ir pieņēmis tiesības) izpildīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, sadarbojoties ar Lietotāju kā ieinteresēto trešo personu.

1.7. Visi Pārdevēji ražo vai pārdod Produktus un visi Kurjeri sniedz piegādes pakalpojumus neatkarīgi, kā saimniecisko un profesionālo pakalpojumu sniedzēji. Visi Pārdevēji un Kurjeri, kuri darbojas QWQER platformā, ir uzskatāmi par tirgotājiem Direktīvas (ES) 2005/29 izpratnē.

 

2. DEFINĪCIJAS

2.1. QWQER – QWQER EU SIA, reģistrācijas numurs 40103636656, juridiskā adrese Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058.

2.2. Lietotājs – ir fiziska vai juridiska personu, kas izmanto QWQER Pakalpojumu.

2.3. Pārdevējs – ir restorāns, mazumtirdzniecības veikals vai cits QWQER partneris, kas ir parakstījis partnerības līgumu ar QWQER un pārdod savus Produktus ar QWQER Lietotnes starpniecību.

2.4. Kurjers – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, individuālais komersants, un, kur piemērojams, tās darbiniekus un/vai darbuzņēmējus, kas QWQER platformā reģistrēta kā piegādes pakalpojumu sniedzējs Lietotājam attiecībā uz Produktiem, kas pasūtītas ar QWQER platformas starpniecību.

2.5. QWQER Lietotne – ir informācijas platforma-digitāla lietotne ar nosaukumu QWQER, kas sniedz iespēju fiziskām un juridiskām personām pasūtīt produktus no Pārdevējiem vai veikt savas kustamas mantas pārvadāšanu ar Kurjeru palīdzību, izmantojot Express piegādi.

2.6. Produkti – ir pārtikas preces, palīgmateriāli, sadzīves preces un citas patēriņa preces, kuru pieejamību QWQER Lietotnē ir nodrošinājis Pārdevējs.

2.7. Pirkuma līgums – ir līgums par Pārdevēja Produktu pirkšanu, kas atrunāti pasūtījumā.

2.8. Lietotāja kustama manta – jebkāda kustama manta, kas atbilst QWQER Lietotnē norādītajiem parametriem. Lietotāja kustama manta var būt maza (izmērs 9 cm x 19 cm x 64 cm ar svaru līdz 30 kg), vidēja (izmērs 9 cm x 44 cm x 64 cm ar svaru līdz 30 kg), liela (izmērs 19 cm x 44 cm x 64 cm ar svaru līdz 30 kg) vai īpaši liela (izmērs 37 cm x 44 cm x 64 cm ar svaru līdz 30 kg).

2.9. QWQER Pakalpojums – QWQER Lietotnes tehnoloģijas izmantošana, ar kuras palīdzību QWQER kā starpnieks savieno Lietotāju, Pārdevēju un Kurjeru vai Lietotāju un Kurjeru, lai palīdzētu tiem efektīvāk organizēt Produktu vai Lietotāja kustama manta piegādi.

2.10. Express piegāde – viens no QWQER Lietotnē atrodamajiem pakalpojumiem, kā ietvaros QWQER kā starpnieks savieno Lietotāju un Kurjeru, lai palīdzētu tiem organizēt Lietotāja kustama manta piegādi.

 

3. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA QWQER LIETOTNĒ

3.1. Lietotājs piekrīt veikt reģistrācijas procedūru, QWQER Lietotnē aizpildot reģistrācijas formu.

3.2. Pēc obligāto lauku aizpildīšanas un iepazīšanās ar šiem Noteikumiem, Lietotājam kļūst saistoši šie Noteikumi.

3.3. Lietotājs, aizpildot reģistrācijas formu, norāda derīgu mobilā tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu, e-pastu un dzimšanas datumu (pēc izvēles). Reģistrējot mobilā tālruņa numuru, Lietotājam tas ir jāapstiprina, QWQER Lietotnē ievadot uz mobilā tālruņa numuru nosūtīto kodu.

3.4. Lietotāja datus (izņemot mobilā tālruņa numuru) Lietotājs var mainīt QWQER Lietotnes sadaļā "Mans profils".

3.5. Vienlaikus Lietotājs saprot un piekrīt, ka Lietotājam ir pienākums sniegt pareizu un derīgu mobilā tālruņa numuru, jo tas ir nepieciešams QWQER Pakalpojumu sniegšanai, tostarp Lietotāja verifikācijai, korektas piegādes organizēšanai.

3.6. Lietotājs piekrīt, ka QWQER un Kurjers saziņai ar Lietotāju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi izmanto Lietotāja QWQER Lietotnē norādīto telefona numuru. Lietotājs apzinās, ka, gadījumā, ja reģistrācijas laikā tiek norādīts neprecīzs un nederīgs telefona numurs (ieskaitot kāda cita vai virtuālu numuru), tad Lietotājs uzņemas pilnu materiāli atbildību par QWQER Pakalpojuma sniegšanas neiespējamību.

3.7. QWQER Lietotnes uzstādīšanas izmantotais mobilā tālruņa numurs tiek piesaistīts Lietotāja kontam un pievienots QWQER datu bāzei. Ja Lietotājs vairs neizmanto savu mobilā tālruņa numuru, Lietotājam 7 (septiņu) dienu laikā par to jāpaziņo QWQER, lai QWQER varētu anonimizēt Lietotāja konta datus vai veikt izmaiņas. Ja Lietotājs nepaziņo QWQER par sava numura izmaiņām, mobilo sakaru operators var nodot to pašu mobilā tālruņa numuru citai personai un, izmantojot QWQER Lietotni, šī persona varēs piekļūt Lietotāja profilam. Lietotājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par savas paziņošanas pienākuma neizpildi, kā arī apņemas segt visas izmaksas, ko citas personas būs veikušas QWQER Lietotnē ar Lietotāja mobilā tālruņa numuru. Visas darbības, kas veiktas QWQER Lietotnē, izmantojot Lietotāja kontu, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām un ir saistošas Lietotājam.

3.8. Lietotājs ir atbildīgs par drošību un piekļuves ierobežošanu savam Lietotāja profilam QWQER Lietotnē. Visas darbības, kas veiktas QWQER Lietotnē, izmantojot Lietotāja kontu, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām un ir saistošas Lietotājam.

3.9. Lietotājs piekrīt, ka viņam ir pienākums nekavējoties paziņot QWQER par visiem gadījumiem, kad Lietotāja profilam ir notikusi neatļauta (nesankcionēta) piekļuve un / vai tika konstatēti drošības pārkāpumi.

3.10. Lietotājam ir tiesības reģistrēt tikai vienu profilu QWQER Lietotnē (aizliegts izveidot vairākus profilus). Vairāku profilu izveide, lai iegūtu maldinošas priekšrocības, ir šo Noteikumu pārkāpums un var izraisīt tūlītēju visu Lietotāju profilu bloķēšanu, kā arī neiespējamību izmantot visus šādi norādītos / lietotos tālruņa numurus / e-pasta adreses / bankas kartes QWQER Lietotnē.

3.11. Lietotāja piekļuves apjoms QWQER Pakalpojumam ir atkarīgs no adreses, Pārdevēja un Kurjera piegādes apgabala, konkrētu preču pieejamības, Lietotāja kustamas mantas izmēriem un svara.

 

4. PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Tiesiskās attiecības Produktu pārdošanai un pirkšanai (kā arī to piegādei) rodas tieši starp Pārdevēju un Lietotāju. QWQER nav darījuma puse par Pārdevēja Produktu pārdošanu Lietotājam.

4.2. Pakalpojuma maksas apmēru nosaka, pamatojoties uz automātiskiem algoritmiem, kas ņem vērā pasūtījuma adresi un piegādes distanci, un tā tiek norādīta pasūtīšanas stadijā. Izmantojot QWQER Pakalpojumus, QWQER ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji ierobežot, paplašināt vai apturēt QWQER Pakalpojumu sniegšanu.

4.3. Lietotājs var veikt pasūtījumu, izmantojot QWQER Lietotnes funkcionalitāti. Pasūtījuma veidu un piegādes noteikumus nosaka Lietotājs, ievērojot un izmantojot Lietotnē norādītos nosacījumus.

4.4. Lai pasūtītu QWQER Pakalpojumu, Lietotājs veic šādas darbības:

 • 4.4.1. Lietotājs izvēlas Pārdevēja lapu (Pārdevējs savā lapā var norādīt minimālo pasūtījuma summu);
 • 4.4.2. Lietotājs veic Produktu izvēli no Pārdevēja norādītā preču kataloga;
 • 4.4.3. Lietotājs aizpilda informāciju par piegādes adresi (ieskaitot pareizu apdzīvotas vietas nosaukumu, ielu (bulvāri, gatvi, šoseju, šķērslīniju utt.), mājas numuru (ieskaitot ēku, korpusu), kāpņu telpas numuru, dzīvokļa numuru, stāvu, domofona kodu) vai izvēloties pašreizējās piegādes adreses no pieejamās izvēles (veicot katru jaunu pasūtījumu Lietotājam ir pienākums pārbaudīt iepriekš norādīto datu pareizību);
 • 4.4.4. Izmantojot Express piegādi, Lietotājs izvēlas Lietotāja kustamas mantas saņemšanas un piegādes vietu, ievada informāciju par saņēmēju, kā arī Lietotāja kustamas mantas raksturojumu un vēlamo piegādes laiku;
 • 4.4.5. Ja Lietotājs sniedz nepareizu / kļūdainu informāciju vai QWQER ir nopietni iemesli uzskatīt, ka Lietotāja sniegtā informācija ir nepareiza, nepilnīga vai neprecīza, QWQER ir tiesības apturēt vai atcelt lietotāja reģistrāciju un atteikt Lietotājam pakalpojuma sniegšanu. Turklāt QWQER ir tiesības ieturēt naudas līdzekļus, kas saņemti no Lietotāja par pasūtījumu, piegādi un apkalpošanas maksu, kā kompensāciju par Pārdevēja un Kurjera sniegto pakalpojumu izmaksām un izdevumiem;
 • 4.4.6. Lietotājs ievada atlaižu koda / kupona numuru (ja tiek izmantots);
 • 4.4.7. Lietotājs izvēlas daļēju / pilnīgu Pakalpojuma apmaksu no QWQER maka (ja tiek izmantots);
 • 4.4.8. Lietotājs izvēlas maksājuma veidu no QWQER Lietotnē esošajiem maksājumu veidiem;
 • 4.4.9. Lietotājs veic maksājumu par Pasūtījumu.

4.5. Informāciju par konkrētu preču daudzumu, pieejamību, to sastāvu (ja attiecināms), preču sortimentu un izmaksām sniedz Pārdevējs. QWQER izvieto šādus datus, pamatojoties uz Pārdevēja sniegtajiem sākotnējiem datiem, un nav atbildīgs par šo Pārdevēja piedāvāto Produktu parametru atbilstību.

4.6. Pēc Lietotāja pieprasījuma Pārdevējs sniedz Lietotājam informāciju par alergēniem un citu nepieciešamo specifisko informāciju par Produktiem. Pārdevējs ir atbildīgs par pilnīgas informācijas sniegšanu par Produktiem atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, tai skaitā (1) 2011.gada 25.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem prasībām, kā arī, (2) lai pārdošanas cena un vienība cenas tiktu norādītas saskaņā ar 1998.gada 16.februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas.

4.7. QWQER Lietotnē ievietotām Produktu fotogrāfijām ir tikai informatīvs raksturs, reālie Produkti var neatbilst šādām fotogrāfijām.

4.8. Pasūtījuma laukā "Komentāri" var būt tikai komentāri, kas precizē, bet nemaina adresi un piegādes pasūtījumu. Norāde par pasūtījuma piegādes / saņemšanas laiku, ēdienu receptes maiņa, alternatīvs tālruņa numurs un citas vēlmes šajā laukā nav pieļaujamas, un tā var būt par pamatu pasūtījuma atcelšanai.

4.9. Izveidoto pasūtījumu Pārdevējs var apstiprināt vai atcelt, atkarībā no tā slodzes pasūtīšanas laikā. Izveidoto Express piegādes pasūtījumu Kurjers var apstiprināt vai atcelt, atkarībā no tā slodzes pasūtīšanas laikā.

4.10. Pirms Produkta un QWQER pakalpojuma veikšanas Lietotājam ir pienākums uzmanīgi pārskatīt savu izvēli. Kad Lietotājs ir veicis Pasūtījumu, tas nevar tikt atcelts no Lietotāja puses.

4.11. QWQER ir tiesības atcelt pasūtījumu vai ierobežot pasūtījumu veikšanu, ja piegādes zonā nav pieejami Kurjeri.

4.12. Paziņojumiem par piegādes laikiem, kas sniegti Lietotājam QWQER Lietotnē, ir tikai informatīvs raksturs, un tajos nav un nevar tikt ņemti vērā apstākļi, kas nav atkarīgi no QWQER, Pārdevēja un Kurjera, tostarp: kavēšanās nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, satiksmes sastrēgumi utt. Lietotājs arī apstiprina savu piekrišanu tam, ka augsta pieprasījuma brīdī vai neparedzētu apstākļu dēļ pasūtījuma apstiprināšanas un piegādes laiks var tikt pagarināti, iepriekš nebrīdinot Lietotāju.

4.13. Lietotājs ir atbildīgs par pasūtījuma veikšanas laikā ievadīto datu pilnīgumu, pietiekamību un pareizību. Lietotājs uzņemas risku par sekām, kas rodas, nepareizi norādot pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju, ieskaitot to, kā dēļ nav iespējams pienācīgi izpildīt pasūtījumu un veikt piegādi.

4.14. QWQER ir tiesības atteikt Lietotājam veikt pasūtījumu, ja Lietotāja iepriekš veiktie pasūtījumi nav piegādāti Lietotāja vainas dēļ (piemēram, ja Lietotājs neatvēra durvis vai neatbildēja uz Kurjera telefona zvaniem, kad pasūtījums tika piegādāts, vai Lietotājs norādīja neesošu piegādes adresi utt.).

4.15. QWQER ir tiesības atteikt Lietotājam QWQER Pakalpojuma sniegšanu, nepaziņojot par to lietotājam un / vai nepaskaidrojot iemeslus.

 

5. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE

5.1. Lietotājs apņemas nodrošināt netraucētu Kurjera piekļuvi piegādes vietai, kā arī apņemas pats personīgi saņemt pasūtītos Produktus vai nodrošināt piegādes vietā trešās personas klātbūtni, kas spēj pieņemt pasūtījumu Lietotāja vārdā.

5.2. Pasūtījuma pieņemšanas brīdī Lietotājs apņemas pārbaudīt pasūtījuma satura atbilstību Lietotāja vēlmēm. Ja tiek konstatētas problēmas ar piegādāto pasūtījumu, Lietotājam ir tiesības šādu pasūtījumu nepieņemt.

5.3. Piegādes pienākums tiek uzskatīts par izpildītu pasūtījuma piegādes brīdī Lietotājam.

5.4. Ja Pasūtījuma piegādes gadījumā Lietotājs nav saņemšanas vietā, neatbild uz zvaniem vai atsakās pieņemt Pasūtījumu (iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar kvalitāti / trūkumiem), QWQER ir tiesības ieturēt no Lietotāja par pasūtījumu saņemtos līdzekļus. Lietotājs apņemas nepieprasīt šādu naudas summu no QWQER.

5.5. Lietotājam ir tiesības 1 (vienas) stundas laikā izteikt pretenzijas QWQER Lietotnē par Produktu kvalitāti, iztrūkumu, Kurjera rīcību un piegādes nosacījumiem. QWQER apņemas izskatīt Lietotāja pretenziju 1 (vienas) darba dienas laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

5.6. Ja Lietotājs QWQER Lietotnē neizsaka pretenzijas minētajā termiņā, Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu un pieņemtu bez pretenzijām.

5.7. Kurjeri ir vienpersoniski atbildīgi par Piegādes līguma izpildi, un QWQER neuzņemas par to nekādu atbildību.

 

6. MAKSĀJUMS PAR PASŪTĪJUMU

6.1. Lietotājs maksā par pasūtījumu ar vienu no šiem pieejamajiem veidiem:

 • 6.1.1. tiešsaistes maksājums (bezskaidras naudas maksājums) QWQER Lietotnē ar VISA / MasterCard bankas karti, izmantojot Stripe maksājumu sistēmu. Visas papildu izmaksas par naudas pārskaitīšanu pasūtījumam sedz Lietotājs;
 • 6.1.2. tiešsaistes maksājums (bezskaidras naudas maksājums) QWQER Lietotnē, izmantojot Apple Pay maksājumu sistēmu. Visas papildu izmaksas par naudas pārskaitīšanu pasūtījumam sedz Lietotājs;
 • 6.1.3. tiešsaistes maksājums (bezskaidras naudas maksājums) QWQER Lietotnē, izmantojot Google Pay maksājumu sistēmu. Visas papildu izmaksas par naudas pārskaitīšanu pasūtījumam sedz Lietotājs.

6.2. Lietotājam ir iespēja piesaistīt savu bankas karti savam profilam. Jebkura Lietotāja turpmākā pasūtījuma summa tiks automātiski atskaitīta no profilam piesaistītās bankas kartes, nenorādot detalizētu maksājuma kartes informāciju, un Lietotājam apstiprinot maksājumu, noklikšķinot uz pogas "Maksāt".

6.3. Bankas karšu darījumus apstiprina banka. Ja bankai ir pamats uzskatīt, ka operācija ir krāpnieciska, tad bankai ir tiesības atteikties veikt šo operāciju. Krāpnieciski darījumi ar bankas kartēm ir noziedzīgs nodarījums.

6.4. Lai izvairītos no krāpnieciskiem maksājumiem ar bankas kartēm, QWQER savu iespēju robežās var pārbaudīt maksājumus, kas veikti ar bankas karti. Lietotājam, kurš ir veicis šādu maksājumu, ir pienākums pēc QWQER pieprasījuma iesniegt nepieciešamo dokumentu kopiju, lai apstiprinātu bankas kartes likumīgu izmantošanu.

6.5. Naudas atmaksas gadījumā, nauda tiek atmaksāta uz to bankas karti, ko Lietotājs izmantoja maksājuma veikšanai.

 

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1. Neskatoties uz iepriekš minēto, ka Lietotājam nav tiesību atteikties no pasūtījuma, Lietotājam kā patērētājam ir normatīvajos tiesību aktos noteiktās tiesības atcelt Produktu pasūtījumu 14 dienu laikā, skaitot no šo Produktu saņemšanas dienas.

7.2. Lietotājam nav tiesību atteikties no Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajām precēm, tai skaitā:

 • 7.2.1. Pārtikas un produktiem, kurus to īpašību dēļ nevar pārdot tālāk, kuri ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš (tai skaitā grieztajām puķēm un puķu kompozīcijām);
 • 7.2.2. Precēm, kas to īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
 • 7.2.3. Spēlēm, filmām, datorprogrammām un citas aizzīmogotām preces, tiklīdz ir atvērts šādas preces iepakojums;
 • 7.2.4. Higiēnas un intīmām precēm pēc to iepakojuma atvēršanas;
 • 7.2.5. Precēm, kas izgatavotas pēc personalizēta pasūtījuma saskaņā ar Lietotāja specifikācijām un norādījumiem.

7.3. Lietotājs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu, sazinoties ar Pārdevēju, ievērojot iepriekš minēto atteikuma tiesību periodu, atgriežot Produktu attiecīgajam Pārdevējam tirdzniecības vietā, uzrādot no QWQER saņemto kvīti. QWQER netiek iesaistīts šādā procedūrā.

 

8. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. Visas Intelektuālā Īpašuma tiesības par vai saistībā ar QWQER Pakalpojumu un ar to saistīto dokumentāciju un visām tā daļām un kopijām, paliek tikai QWQER un/vai tā apakšuzņēmēju/licenciāru īpašumā. „Intelektuālā Īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības un saistītās tiesības (ieskaitot datubāzu un katalogu tiesības, kā arī fotografēšanas tiesības), patentus, funkcionālos modeļus, dizainparaugu tiesības, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, komercnoslēpumus, zinātību (know-how) un jebkuras citas reģistrētu vai nereģistrētu intelektuālā īpašuma tiesību formas.

8.2. Šie Noteikumi nesniedz Lietotājam intelektuālā īpašuma tiesības uz QWQER Pakalpojumu, un visas tiesības, kas nav tieši šeit garantētas, ir rezervētas QWQER un tā apakšuzņēmējiem/licenciāriem.

8.3. Apple nav atbildīgs par izmeklēšanu, pretenzijām, izlīgumu vai prasību izpildi, kas saistītas ar to, ka iOS QWQER Lietotne vai Lietotājs, to lietojot, pārkāptu kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

 

9. ATBILDĪBA

9.1. Puses ir atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepareizu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

9.2. QWQER ir tiesības 24 (divdesmit četru) stundu laikā no piegādes / paredzamās piegādes dienas saņemt no Lietotājiem jautājumus par pasūtījuma piegādi, savukārt, lai izvairītos no krāpšanas, Lietotājs apņemas nodrošināt materiālus ar fotogrāfiju / videoieraksts par pasūtījuma bojājumiem vai citiem kvalitātes / pilnīguma pārkāpumiem atbilstības kontaktu centra prasībām (ieskaitot, bet ne tikai, norādīt uz pasūtījuma iepakojuma ciparu un burtu kombinācijas pēc kontaktu centra operatora pieprasījuma), nodrošinot pārstrādātā pasūtījuma / preču fotoattēlu). Lietotājs apņemas neiznīcināt bojāto pasūtījumu / preces, kamēr situācija netiek atrisināta.

9.3. QWQER ir tiesības pārbaudīt Lietotāju, izmantojot reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru, ja rodas šaubas vai strīdīgas situācijas, pretenzijas un sūdzības no Lietotājiem, kuri nav verificēti (piemēram, kuri reģistrējušies, izmantojot virtuālu numuru krāpnieciskos nolūkos).

9.4. Lietotājs piekrīt, ka visi pakalpojumi tiek sniegti "tādi, kādi tie ir" un ka QWQER nav atbildīgs par piegādāto preču kvalitāti, par kavēšanos, kļūmēm, nepareizu vai nesavlaicīgu piegādi (to veic Pārdevēji, Kurjeri vai citas trešās puses), par kļūmju maksājumu sistēmām, kā arī par to, ka Pārdevēji neizpilda / neatbilstoši izpilda laukā "Komentārs" norādītās Lietotāja vēlmes.

9.5. QWQER patur tiesības atcelt Lietotāja pasūtījumu, bloķēt Lietotāja kontu gadījumos, kad Lietotājs saziņā ar QWQER, Kurjeru, Pārdevēju izmanto neķītru, rupju, nepieklājīgu valodu vai saistībā ar citu amorālu Lietotāja uzvedība.

 

10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Ja Lietotājam ir pretenzijas par QWQER Pakalpojumiem vai QWQER Lietotnes darbību, tad Lietotājs ir aicināts vispirms sazināties ar QWQER, aprakstot notikušo situāciju un sūtot e-pasta vēstuli uz adresi: sales@qwqer.eu.

10.2. Ja sūdzība vai pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, Lietotājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās strīdu alternatīvās risināšanas iespējas. Tāpat, Lietotājam ir tiesības vērsties un saņemt palīdzību Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja (ja tāds ir izveidots) vai tiesā.

10.3. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Tiesas piekritība tiek noteikta pēc QWQER juridiskās adreses prasības celšanas brīdī.

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. QWQER ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji pārskatīt vai izmainīt Noteikumus, papildināt, izmainīt, ierobežot, paplašināt QWQER Lietotnes funkcionālās iespējas, kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas bez jebkāda speciāla paziņojuma Lietotājam.

11.2. Pie izmaiņu veikšanas aktuālajā Noteikumu redakcijā tiek norādīts pēdējās atjaunošanas datums.

11.3. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā no tās ievietošanas brīža QWQER Lietotnē.

11.4. Lietotājam ir pienākums katru reizi pirms jebkādu QWQER Pakalpojumu izmantošanas iepazīties ar spēkā esošo Noteikumu redakciju. QWQER Lietotnes un QWQER Pakalpojumu izmantošana pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā nozīmē, ka Lietotājs tai piekrīt un jaunās redakcijas noteikumi viņam ir piemērojami pilnā apjomā.

 

Redakcijas datums: 08.09.2021.

Publikācijas datums: 08.09.2021.